Numa-logo NuMan logo  

Lasten Liikuntaleikkikoulu (ei toimintaa tällä hetkellä)

 

Liikuntaleikkikoulu on Nuori Suomi ry:n ja SVoLi ry:n yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa kehittämä liikuntaharrastus 3-6 vuotiaille. Liikuntaleikkikoulu on suunniteltu lapsen omista lähtökohdista. Sen tarkoituksena on tukea lapsen monipuolista kehittymistä niin liikunnan, tunne-elämän kuin sosiaalisuudenkin alueella. Liikunta on väline lapsen kasvun tukemisessa.

Liikuntaleikkikoulussa lapsi oppii

  • Tuntemaan kehonsa osat ja niiden toiminnot
  • Liikkumaan monipuolisesti
  • Kehon ja liikkeen avulla erilaisia käsitteitä
  • Ratkaisemaan annettuja liiketehtäviä ja ongelmia sekä pystyy omaperäisiin ratkaisuihin
  • Ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteensa
  • Tekemään yhdessä, auttamaan, luottamaan ja pitämään puolensa ryhmässä

Liikuntaleikkikoulussa lapsi ja aikuinen liikkuvat yhdessä joka neljännellä tunnilla. Nämä tunnit antavat lisäelämyksiä lapsille ja niiden kautta vanhemmat saavat ideoita lasten kanssa liikkumiseen kotona. Kotona liikkumista voidaan jatkaa yhdessä lapsen tehtäväkorttikansion vinkkien avulla. Kansioon lapsi saa uuden tehtäväkortin jokaiselta tunnilta. Tehtäväkorttien välityksellä vanhemmat saavat tietää, mitä tunneilla on tehty ja toisaalta he saavat siis vinkkejä siitä, mitä lasten kanssa kannattaisi kotona tehdä.

Ohjaajan rooli on Liikuntaleikkikoulun laadun ylläpitämiseksi on tärkeä. Edellytyksenä on, että Liikuntaleikkikoulun pääohjaajana toimii ohjaajakoulutuksen suorittanut ohjaaja. Pääohjaajan tulee lisäksi olla vähintään 20-vuotias ja hänellä tulee olla kokemusta lasten parissa työskentelystä.

Yhteyshenkilöt